Pyrmiö Group - Vilkutin

Vilkutin III - 'PYRMIÖ'-teksti

Vilkutin III oli eräänlainen välimuoto still-kuvia näyttävän Vilkutin II:n ja itse efektinsä tuottavan Vilkutin IV:n välillä. Siinä oli kaksi prosessoria, PIC16F84 pyörivässä osassa ja PIC16F877 paikallaan rungossa. Lisäksi jälkimmäiseen oli yhdistetty 16 kilotavun SRAM-muisti, johon mahtui 128 framen animaatio 128 pikselin vaakaresoluutiolla. Vilkutin III:n animaatiot tehtiin tietokoneella, jonka jälkeen ne siirrettiin rinnakkaisportin kautta laitteen muistiin. Laitteiston puolesta se olisi pystynyt myös reaaliaikaiseen tekstin muuttamiseen, mutta tekemäni ohjelmat eivät tukeneet sitä.

Tiedonsiirto pyörivään osaan tapahtui infrapunalla yksisuuntaisesti. Paikallaan pysyvä prosessori hoiti tahdistuksen moottorilta saadun signaalin perusteella ja lähetti vastaavan tiedon sarjamuodossa infrapunalla. Pyörivä osa vain näytti tavu kerrallaan infrapunalla tulleen tiedon Vilkutin II:sta perityllä rivillä pintaliitosledejä. Pyörivä osa sai energiansa NiMH-akuista, moottori ja toinen prosessori tavallisesta muuntajasta.

Vilkutin III - Elektroniikkaa

Kahden aikaisemman vilkuttimen moottorin kiinnitysongelmien jälkeen kolmanteen vilkuttimeen täytyi kehittää parempi menetelmä. Akseliin kiinnittymisessä parhaalta vaikutti pleksiin porattu sopiva hieman kiilamainen reikä. Myöhemmin ajateltuna kyseeseen olisi voinut tulla myös juottaminen kiinni akseliin. Lopulta päädyin kuitenkin käyttämään levykeaseman moottoria, jossa oli laaja levy hyväksi kiinnityspinnaksi. Moottorin toiminnassa oli kuitenkin yksi mielenkiintoinen ominaisuus: moottorin käynnistämiseksi täytyi yhtä levykeaseman piirilevyistä koskettaa sopivasti, jolloin 50Hz:n häiriöt ilmeisesti käynnistivät jonkin oskillaattorin.

Vilkutin III oli ensimmäinen vilkutin, joka kesti koko nelipäiväisen Assembly-tapahtuman ajan. Se keräsi kiitettävästi huomiota, mm. Tekniikka&Talous -lehden artikkelin. Toisaalta myös ei-tekniset ongelmat tulivat selvemmiksi. Kahdeksan pikselin korkuiselle näytölle oli hyvin vaikeaa keksiä kiinnostavaa animoitua sisältöä. Lisäksi kuvien ottaminen oli vaikeaa ilman säädettävällä valotusajalla varustettua kameraa.