diagrammi

Kanavan irc-logeista tuotettu diagrammi päivittyy viikon välein.

Generoimiseen on käytetty viritystä ja Graphviziä.